TALAŞ BRİKET MAKİNASI AVANTAJLARI

        1)  Bakır Briketleme

      1.1) Bakır talaş eritmede ilk metot: Talaşı direkt potalara atmak. Ancak bu metotla talaştan %30 fire verilir.  Talaşın içindeki suyun ani buharlaşması sonucu oluşan patlamalardan dolayı ergime potalarında önemli ölçüde zarar görülür.

       1.2) Bakır talaş eritmede ikinci metot: Bakır talaşını, bakır levhalar arasına hapsedip mektuplama dediğimiz yöntem uygulanır. Bu metotla fire %30 dan %25 lere düşer ancak, ergime potalarında talaşta bulunan suyun ani buharlaşması sonucu oluşan patlamalar yine zarar verir.

       1.3) Bakır talaş eritmede üçüncü metot: Tuncerler Makine Sanayi ve Ticaret LTD. Şti’nin 2008 Yılında imal ettiği TÜBİTAK destekli bakır talaş briket presiyle talaşlar yaklaşık 6 gr/cm3 yoğunlukta brikete dönüştürüldü. Bu şekilde potalara atılan bakır briket sayesinde %1 ile %5 arasında fire verilir. Ergime potalarına verilen zarar tamamen ortadan kalkar. Firmalar briketlerin     % 50 erken ergimesiyle sağlanan enerji tasarrufuyla da bakır talaşı geri dönüşümünde önemli ölçüde kazanç sağlar.

        2) Alüminyum briketleme

              2.1) Direkt olarak potalara atılan talaş yaklaşık %25 ila % 30 arası fire vermektedir ve içerisindeki bor yağ içeren su neticesinde potalarda patlamalar yaratmaktadır. Ayrıca çevresel olarak, bor yağı içeren talaşın eritilmesi çevreye çok zehirli sera gazları emisyon etmektedir. Çevre bakanlığı da bor yağı içeren talaşın bor yağından ayrıştırılarak eritilmesini yasa haline getirmiş ve ekiplerince denetim altına almaya başlamıştır. Briket makinamız uyguladığı yüksek sıkıştırma gücü neticesinde bor yağlı suyu talaştan ayrıştırmakta ve suyu özel su deposuna  aktarmaktadır.

              2.2) Normal yöntemlerle 1 ton alüminyumdan yaklaşık 200-250 kg alüminyum fire verilirken Briket yöntemiyle bu fire 50 kg lara düşmektedir. Ayrıca briketin(Bakır veya alüminyum) erime süresi talaşın erime süresinden 2 kat hızlı olduğundan potalarda kullanılan ısı enerjisinden de % 50 tasarruf edilmektedir.

Aluminyum talas briket presimiz video ve resimleri:

Briket ölçüleri Ø100 x 80 mm ,  250 kg / saat.